Архів за Липень, 2017

Підготовка магістрів за бельгійською програмою

Автор: admin 21.07.2017
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА
«ЄВРОПЕЙСЬКІ студії» («European Studies»)
у співпраці з Левенським католицьким університетом  (UCL, Бельгія)
 
бельгия буклет лицо ингл-1

 

бельгия буклет внутри ингл-1
Студенти отримують поглиблену підготовку з історії, теорії та практики європейської інтеграції, дипломатії з достатнім рівнем економічної та юридичної освіти.
Навчальний процес забезпечують Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка спільно з Левенським католицьким університетом  (UCL, Бельгія)
Термін навчання: 1 рік 4 місяці.
Навчальні дисципліни викладатимуться українською та англійською мовами.
Для навчання за програмою можуть бути зараховані вступники, що підтвердили володіння англійською мовою на рівні не нижче рівня В1 згідно з Загальноєвропейською системою мовної компетентності або аналогічного рівня з переліку, вказаного у Правилах прийому до Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2017 р.
Учасники програми мають можливість отримати грант на навчання від Фундації імені Романа Якемчука (Бельгія). Для цього, крім стандартного пакету документів відповідно до Правил прийому до Університету, потрібно подати наступні документи:
Рішення щодо надання гранту прийматиметься Радою академічних директорів Фундації.
Навчальний план магістерської програми включає:
Обов’язкові навчальні дисципліни:
Методологія та організація Європейських досліджень/Methodology of European Studies; Спадщина та ідентичність в Європі/ Legacies and Identities in Europe; Зовнішня політика ЄС/ EU External Action; Лідерство в ЄС: інституційні аспекти/ Leadership in the EU: Institutional aspects; ЄС в міжнародних відносинах/EU in International Relations.
Дисципліни вибору ВНЗ:
Геостратегія в європейській політиці/ Geostrategy in European policy;  Європейська політика великих держав/ European policy of great powers; Від плану Шумана до кризи Євро: інституційні рамки в ЄС/ From Schuman to the EURO crisis: Institutional framework of the EU; Економічні та валютні виклики в Європі/ Economic and monetary challenges in Europe.
Дисципліни вільного вибору за блоками по спеціалізації:
Європейська політика України/ European policy of Ukraine; Європейська безпека та конфлікти/ European security and conflicts; Режими контролю за нерозповсюдженням в Європі/ Non-proliferation regimes of weapons of mass destruction and disarmament in Europe; Регіоналізм та транскордонне співробітництво в Європі/ Regionalism and cross-border cooperation in Europe; Управління проектами в галузі європейської інтеграції/ Management of European Projects.
Зразок оформлення CV  та мотиваційного листа
Scholarship financed by the Yakemtchouk Foundation.
1/CV in English
All candidates must provide a CV (maximum 2 pages) that gives an overview of the academic merits (education, relevant extracurricular activities) and internship/professional experience.
Curriculum Vitae
Name
Personal Data
Nationality:
Date of birth:
Phone:
e-mail:
Education (including relevant extracurricular activities)
Internship/Professional experience
Additional skills (f.e. language skills etc.)
2/ Motivation letter in English (1-2 pages). In the document you have to present your qualifications and your motivation for applying for admission to the study programme. In your own words, please describe:
 Інститут міжнародних відносин
 Міжнародний відділ, к. 261
Imv_it@ukr.net
044-481-44-14

 

В рубриках: Новини | Коментувати »

Магістерська освітня програма “Політологія”

Автор: admin 15.07.2017

FB_IMG_1500012492287

В рубриках: Новини | Коментувати »

Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine

Автор: admin 15.07.2017

MITACS_poster

http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship

Press release: https://www.mitacs.ca/en/newsroom/news-release/new-agreement-strengthen-ukraine-canada-research-networks

В рубриках: Новини | Коментувати »

DAAD Postdoctoral Researchers’ Networking Tour 2017

Автор: admin 06.07.2017

FYI: DAAD Postdoctoral Researchers’ Networking Tour 2017.  Please note that the deadline for applications is 17 July 2017.  This opportunity seems like an excellent way of advancing your respective joint PhD programs and cotutelles.

For more information, please see: https://www.daad.de/veranstaltungen/en/43186-postdoctoral-researchers-networking-tour-01/
В рубриках: DAAD, Новини | Коментувати »

Korean Government Scholarship Program

Автор: admin 04.07.2017

Iнформуемо, що до управлiння мiжнародного спiвробiтництва та европейської iнтеграцiї Мiнiстерства освiти i науки України надiйшов лист вiд Посольства УкраУни в Республiцi Корея (РК), в якому повiдомляеться про продовження опрацювання питания щодо органiзацiї спiвробiтництва мiж науковими закладами України та Республiки Корея (РК).

23 червня ц.р. вiдбулась презентацiя одного з найбiльших корейських наукових закладiв країни перебування КAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology).

КAIST створений у 1971 роцi як перша вища школа країни, що спецiалiзуеться у галузi природничо-наукової та iнженерної освiти i наукових дослiджень. Навчальний заклад отримує збiльшену державну фiнансову пiдтримку, що дозволяе залучати викладачiв, якi отримали освiту у найкращих наукових закладах свiту.

За останнi десятилiття КАISТ перетворився у глобальний дослiдницький центр. Його спiвробiтники, у спiвпрацi зi свiтовими академiчним закладами, займаються дослiдженнями, якi визнаються науковою спiльнотою.

КAIST розташований у науково-дослiдницькому центрi в м. Теджон (150 км. вiд Сеулу), де розмiщенi бiльше 50 державних та приватних науково-дослiдницьких iнститутiв, унiверситетiв, високотехнологiчних та венчурних компанiй.

КAIST входить до сотнi найкращих навчальних та наукових закладiв свiту. На сьогоднi одними з найперспективнiших розробок КAIST є дослiдження в галузi робототехнiки (НUВО Lab ), боротьби з раковими пухлинами та метастазами (Department of Biological Science) створення альтернативного виду палива (низка iнститутiв при КAIST).

З метою залучення наукових кадрiв та продовження перспективних дослiджень КAIST пропонує навчання для студентiв старших курсiв у будь-якому з 6 власних коледжiв та 8 науково-дослiдних iнститутiв.

Для КAIST спецiально створена державна програма (KGSP – Korean Government Scholarship Program), яка передбачає безкоштовне навчання для iноземних студентiв, покриття витрат на проживання, оплату перельоту з iноземної країни до Р К та у зворотному напрямку, безкоштовнi курси з вивчення корейської мови, медичну страховку, стипендiю.

Посольством України в РК встановленi контакти з мiжнародним вiддiлом та керiвниками лабораторiй KAIST.

У разi зацiкавленостi з боку українських наукових та освiтнiх закладiв, Посольство готове буде надати необхiдне сприяння, у межах компетенцiї, з налагодження спiвпрацi з КАISТ.

Завантажити PDF

В рубриках: Новини | Коментувати »

Конкурс «Як у дзеркалi – погляд на Iталiю ззовнi», присвячений iталiйськiй мовi в кiнотеатрах та кiнематографi.

Автор: admin 04.07.2017

Iнформуемо, що в рамках XVII Тижня iталiйсько1 мови у свiтi (16-22 жовтня 2017 року) проводитиметься конкурс «Як у дзеркалi – погляд на Iталiю ззовнi», який цього року присвячений iталiйськiй мовi в кiнотеатрах та кiнематографi.

Участь у конкурсi можуть брати студенти вiком вiд 18 до 26 рокiв. Детальна iнформацiя про конкурс додаеться.

Термiн подачi заявки – 15 вересня 2017 року.

Завантажити PDF

В рубриках: Новини | Коментувати »