1

Архів за 02.10.2017

High North Dialogue 2018

Автор: admin 02.10.2017

nordf2

В рубриках: Новини | Коментувати »

Презентація програм академічних обмінів імені Фулбрайта в Україні

Автор: admin 02.10.2017

received_298460310633936

В рубриках: Новини | Коментувати »

Черговий щорічний конкурс на здобуття стипендій імені Фулбрайта для проведення наукових досліджень у США Fulbright Scholar Program.

Автор: admin 02.10.2017

fullbrite

Fulbright Scholar Program уможливлює проведення досліджень в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо від трьох до дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь представники гуманітарних, суспільних, точних, технічних і природничих дисциплін – кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту (1 вересня 2018).

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.

Вимоги до кандидатів:
– мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
– вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
– повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
– щомісячна стипендія
– медичне страхування
– квиток в обидва боки

Кінцевий термін подання заявок – 15 жовтня 2017

Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за посиланням: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

Аби увиразнити уявлення про Програму, радимо переглянути відгуки та описи дослідницьких проектів учасників минулих років, що розміщені на сторінках Фулбрайтівських Вісників й викладені у Facebook.

В рубриках: Новини | Коментувати »

«Академія наук вищої освіти України» проводить щорічний конкурс

Автор: admin 02.10.2017

Інформуємо, що з метою підтримки освітян та науковців, а також молодих учених України, ВГО «Академія наук вищої освіти України» проводить щорічний конкурс на кращу монографію, навчальний посібник, підручник, довідкову, художню літературу і наукові праці молодих учених, які отримали визнання серед наукової та освітянської спільноти, видані не менше трьох років тому (роки видання – з 2015 по 2017 рр. включно) та використовуються у навчальному процесі вищих навчальних закладів України.

Термін подання конкурсних робіт та супровідних документів – до 10 жовтня 2017 року. Документи та праці надсилати за адресою: 01054, м. Київ, вул. Тургенєвська 11, офіс 1.1.

Загальні вимоги до конкурсних робіт та супровідних документів:

1.    Документація і конкурсна робота подаються в одному примірнику.

2.    У всіх документах назва конкурсної роботи повинна бути однаковою.

3.    На конкурс приймаються:

•    монографії;

•    підручники;

•    навчальні посібники;

•    фахові науково-популярні видання;

•    довідкова література;

•    художня література;

•    праці молодих учених;

•    електронні видання (курси лекцій, методичні вказівки, програми тощо), які доступні у мережі Інтернет.

4.    Конкурсні роботи подаються у друкованому вигляді, електронні видання на оптичних дисках (CD/DVD) або флешці.

Супровідні документи:

1.    Лист-подання, в якому вказується точна назва підрозділу (інститут), що подає конкурсну роботу, назва роботи, рік і місце видання, прізвище, ім’я та по батькові, посада, місце роботи кожного автора (у разі, якщо декілька авторів). Лист підписується керівником підрозділу. Якщо керівник входить до складу авторів, лист підписується його заступником.

2.    Витяг з протоколу засідання вченої ради установи або кафедри, де працює здобувач, щодо рекомендації праці на здобуття премії з вищезазначених номінацій.

3.    Анотація, яка містить коротку характеристику конкурсної роботи та її значення для навчального процесу, наукових досліджень та народного господарства України (обсягом до двох сторінок, підписана авторами).

4.    Довідка про творчий внесок кожного автора конкурсної роботи, підписана кожним автором.

5.    Основні дані про кожного автора (ПІБ, місце роботи, посада, номер телефону, електронна адреса)

6.    Одна рецензія від члена АН ВОУ.

В рубриках: Новини | Коментувати »