Архів за 07.10.2019

Автор: admin 07.10.2019

SİVAS CUMHURİYET UNIVERSITY TURKEY ERASMUS STAFF MOBILITY CALL FOR 2019 – 2020

Sivas Cumhuriyet University has started to accept applications Taras Shevchenko National University of Kyiv for Erasmus Staff Mobility for 2019 – 2020

Staff Mobility for Teaching – All available departments of Sivas Cumhuriyet University (please check http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/faculties.php) within the fields of
• Languages
• Literature and Linguistics
• Engineering
• Economics
• Earth Sciences
• Social Sciences
TOTAL GRANT – 1115 €
DURATION – 13 – 17 April 2020

Staff Mobility for Training – ANY FIELD+ INTERNATIONAL RELATIONS/COOPERATIONS OFFICE STAFF
TOTAL GRANT – 1115 €
DURATION – 13 – 17 April 2020

Application Link: https://forms.gle/uDU3yZhhjR3BNjFp6

Staff Mobility
Sivas Cumhuriyet University is going to hold the 3rd International Staff Week on 13 – 17 April 2020. It will be the biggest event that we have ever organized with the participation of academic and administrative staff from 25 countries.
The International Staff Week consists of numerous cultural and academic activities (Academic Cooperation Workshops, Visits to the Historic Sites of Sivas, Lunches and dinners) for 5 days in Sivas.
To provide a much better experience to our guests all staff mobilities are going to be realized within this event.

ЕРАЗМУС+ – РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ М. СІВАС, ТУРЕЧЧИНА –
МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЧІВ ТА АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ на 2019 – 2020 роки

Університет Сівас розпочав приймати заявки від Київського національного університету імені Тараса Шевченка на реалізацію мобільностей співробітників в рамках програми Erasmus протягом академічного року 2019 – 2020.

МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ ВИКЛАДАННЯ –
НАПРЯМКИ- Усі наявні кафедри університету Сівас (будь ласка, перевірте за посиланням http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/facitions.php)
в межах напрямків
• Мови
• Література та мовознавство
• Інжиніринг
• Економіка
• Науки про Землю
•Соціальні науки
СУМА ГРАНТУ-1115 €
ПЕРІОД МОБІЛЬНОСТІ- 13 – 17 квітня 2020 р.

МОБІЛЬНІСТЬ ДЛЯ СТАЖУВАННЯ –
НАПРЯМКИ- Будь-який напрямок+співробітники відділів міжнародного співробітництва
СУМА ГРАНТУ-1115 €
ПЕРІОД МОБІЛЬНОСТІ- 13 – 17 квітня 2020 р.

Посилання для подачі аплікаційної заявки: https://forms.gle/uDU3yZhhjR3BNjFp6

Мобільність персоналу
Університет Сівас проводить третій Міжнародний тиждень персоналу 13 – 17 квітня 2020 року. Це буде найбільша подія, яку університет коли-небудь організовув за участю академічних та адміністративних працівників з 25 країн-партнерів.
Міжнародний тиждень персоналу складається з численних культурних та академічних заходів (семінари з питань академічного співробітництва, відвідування історичних пам´яток Сівасу, обіди та вечері) протягом 5 днів у Сівасі.
Щоб забезпечити набагато кращий досвід для наших гостей, в рамках цього заходу будуть реалізовані всі мобільні можливості персоналу.

http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/faculties.php

Читати повністю »

В рубриках: Новини | Коментувати »

Автор: admin 07.10.2019

ERASMUS+ GRANADA UNIVERSITY (SPAIN)

До уваги студентів бакалаврів 3 року навчання!

Кінцевий термін подачі документів на електронну пошту 14 жовтня 2019 року.

Cпеціальності: іспаністика

Претенденти на стипендію мають подати наступні документи іспанською мовою:
1.CV / резюме в форматі EUROPASS;
2.Мотиваційний лист (до 1 сторінки);
3.Сертифікат про рівень знання іспанської мови – не нижче B1; Перелік
сертифікатів, які приймаються Університетом Гранади поданий нижче.

Spanish Certificates:
• BULATS (Business Language Testing Service)
CELU (Certificado de Español: Lengua y Uso)
• DELE (Diploma de Español como Lengua Extranjera)
• eLADE (Examen en Línea de Acreditación de Dominio de Español B1/B2 del CLM –
Universidad de Granada)
• SIELE (Sistema Internacional de Evaluación de la Lengua Española)
• TELC (The European Language Certificates)
• USalESPro (Universidad de Salamanca) Cuatro destrezas

4. Learning Agreement (Table A and 😎, Draft, no signatures;
Поради й інструкції щодо заповнення, а також завантажити форму можна-
На сайті відділу академічної мобільності в розділі Еразмус+:
http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk#

Відділу міжнародного співробітництва: http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/

5. Індивудіальний графік (форму індивідуального графіку можна
завантажити на сайті відділу академічної мобільності
http://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=361&lang=uk) із вказаними
орієнтовними датами складання сесії по поверненню та із
візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора
інституту.

6. Копія закордонного паспорту
7. Заповнити онлайн-форму https://forms.gle/au35uQzwLW8bk4Hh6

Пакет документів в електронному вигляді має бути зархівований в один
файл (формат pdf), назва якого має містити Granada2019 та прізвище претендента, та надсилатися на електронну адресу Відділу міжнародного співробітництва erasmusknuts@gmail.com та координатора проекту доц.
Артемової Людмили Василівни: artemovalu@gmail.com.

За детальнішою інформацією звертатися у відділ міжнародного співробітництва (кім. 267, головний корпус КНУ).

*Відбір кандидатів проходитиме на конкурсній основі.
**Дата співбесіди буде оголошена окремо.

http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk#

Читати повністю »

В рубриках: Новини | Коментувати »

Автор: admin 07.10.2019

До уваги студентів ОC «Бакалавр» (2-3 рік навчання) та «Магістр» (1 рік навчання)!

Оголошується конкурс Еразмус+ на навчання в університеті «Хаджеттепе» Турецької Республіки, м. Анкара (Hacettepe Üniversitesi) протягом весняного семестру 2019/2020 навчального року: https://www.hacettepe.edu.tr/

Спеціальності/Освітні програми: Філологія (мова, література та переклад).

Дедлайн для подання документів: 27 жовтня 2019 року.

Претенденти на стипендію мають подати такі документи англійською мовою:
1. CV у форматі EUROPASS.
2. Learning Agreement (draft) – http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/
3. Мотиваційний лист.
4. Рекомендаційний лист від завідувача кафедри тюркології Інституту філології.
5. Копія диплому бакалавра та додатка до диплому (для студентів ОС «Магістр») / витяг із залікової книжки (для студентів ОС «Бакалавр») .
6. Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (турецька/ англійська мова – не нижче рівня В1).
7. Копія 1-ї сторінки закордонного паспорту.

Необхідно обов’язково заповнити онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/evBBzf17AEthfNPV9

Пакет документів в електронному вигляді має бути зібраний в один файл у форматі pdf (документи в іншому форматі не розглядатимуться), у поданій у переліку черговості, назва файлу має містити назву університету та прізвище претендента: Hacettepe_Ivanov.

Прохання надсилати пакет документів електронною поштою (у полі subject вказувати назву університету та прізвище: Anadolu _Ivanov) на адресу координатора програми – завідувача кафедри тюркології Покровської Ірини Леонідівни ( irem2003@ukr.net). В копію ставити Відділ міжнародного співробітництва (erasmusandprojects@gmail.com).

За більш детальною інформацією звертатися до координатора проекту (кафедра тюркології Інституту філології к. 20) та/або у Відділ міжнародного співробітництва (кім. 226 Головного корпусу) і Відділ академічної мобільності (к. 222 Головного корпусу).
Поради щодо оформлення конкурсних документів – на сайті Відділу міжнародного співробітництва: http://umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/informazija.html
та Відділу академічної мобільності: http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk

**Відбір кандидатів проходитиме на конкурсній основі.
***Дата співбесіди буде оголошена окремо на сайті та офіційній фейсбук-сторінці Відділу міжнародного співробітництва.

Call for Erasmus+ Academic Excahge Programme for 2-nd, 3-rd Year Bachelor students and 1-st Year Master students!
Erasmus + Mobility for Studies during the spring semester 2019/2020 at Hacettepe University of Turkey (Ankara) is announced.
Specialties / Educational programs: Philology (language, literature and translation).

Deadline for submission of documents: 27 October, 2019.

Applicants for the scholarship must submit the following documents in English:
1. CV in EUROPASS format.
2. Learning Agreement (draft) – http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/
3. Motivation letter.
4. Recomendation Letter from the head of the Department of Turkology of the Institute of Philology.
5. A copy of the bachelor´s degree and the appendix to the diploma (for Master students) / excerpt from the record book (for Bachelor Students).
6. Certificate of foreign language proficiency (Turkish / English – not lower than level B1).
7. Copy of the 1st page of the passport.

You must fill out the online form using the link:
https://forms.gle/evBBzf17AEthfNPV9

The electronic documents package must be collected in one pdf file (documents in a different format will not be considered), the file name should contain the name of the university and the applicant´s last name: Hacettepe_Ivanov.

Please send the package of documents by e-mail (in the subject field, indicate the name of the university and the last name: Anadolu _Ivanov) to the coordinator of the program – the head of the Department of Turkology Pokrovska Iryna Leonidivna (irem2003@ukr.net). In a copy, please add the Office for International Cooperation (erasmusandprojects@gmail.com).

To find more information, contact the Project Coordinator (Department for Turkology of the Institute of Philology at. 20) and / or the Office for International Cooperation (room 226 of the Main Building) and the Academic Mobility Office (room 222 of the Main Building).
To find more about filling out Erasmus + documents visit the site of the Office for International Cooperation: http://umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/informazija.html
and Academic Mobility Office: http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk

** The selection of candidates will be held on a competitive basis.
*** The interview date will be announced separately on the website and on the official facebook page of the Office for International Cooperation.

https://www.hacettepe.edu.tr/

Читати повністю »

В рубриках: Новини | Коментувати »

Автор: admin 07.10.2019

До уваги студентів ОC «Бакалавр» (2-3 рік навчання)!

Оголошується конкурс Еразмус+ на навчання протягом весняного семестру 2019/2020 навчального року в Стамбульському міському університеті (Istanbul Şehir Üniversitesi), Турецька Республіка, м. Стамбул:
https://www.sehir.edu.tr/en
Спеціальності/напрями: тюркологія.

Дедлайн для подання документів: 27 жовтня 2019 року.

Претенденти на стипендію мають подати такі документи англійською мовою:
1. CV у форматі EUROPASS.
2. Learning Agreement (draft) – http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/
3. Мотиваційний лист.
4. Рекомендаційний лист від завідувача кафедри тюркології Інституту філології.
5. Витяг із залікової книжки.
6. Сертифікат про рівень володіння іноземною мовою (турецька/ англійська мова – не нижче рівня В1).
7. Копія 1-ї сторінки закордонного паспорту.

Необхідно обов’язково заповнити онлайн-форму за посиланням: https://forms.gle/46aNCgkZyTGR47yi7

Пакет документів в електронному вигляді має бути зібраний в один файл у форматі pdf (документи в іншому форматі не розглядатимуться), у поданій у переліку черговості, назва файлу має містити назву університету та прізвище претендента: IstanbulŞehirÜniversitesi_Ivanov.

Прохання надсилати пакет документів електронною поштою (у полі subject вказувати назву університету та прізвище: IstanbulŞehirÜniversitesi_Ivanov) на адресу координатора програми – завідувача кафедри тюркології Покровської Ірини Леонідівни ( irem2003@ukr.net). В копію ставити Відділ міжнародного співробітництва (erasmusandprojects@gmail.com).

За більш детальною інформацією звертатися до координатора проекту (кафедра тюркології Інституту філології к. 20) та/або у Відділ міжнародного співробітництва (кім. 226 Головного корпусу) і Відділ академічної мобільності (к. 222 Головного корпусу).
Поради щодо оформлення конкурсних документів – на сайті Відділу міжнародного співробітництва: http://umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/informazija.html
та Відділу академічної мобільності: http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk

**Відбір кандидатів проходитиме на конкурсній основі.
***Дата співбесіди буде оголошена окремо на сайті та офіційній фейсбук-сторінці Відділу міжнародного співробітництва.

Call for Erasmus+ Academic Excahge Programme for 2-nd, 3-rd Year Bachelor students!
Erasmus + Mobility for Studies during the spring semester 2019/2020 at İstanbul Şehir University (Turkey, Istanbul) is announced.
Specialties: Turkology.

Deadline for submission of documents: 27 October, 2019.

Applicants for the scholarship must submit the following documents in English:
1. CV in EUROPASS format.
2. Learning Agreement (draft) – http://www.umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/
3. Motivation letter.
4. Recomendation Letter from the head of the Department of Turkology of the Institute of Philology.
5. An excerpt from the record book.
6. Certificate of foreign language proficiency (Turkish / English – not lower than level B1).
7. Copy of the 1st page of the passport.

You must fill out the online form using the link: https://forms.gle/46aNCgkZyTGR47yi7

The electronic documents package must be collected in one pdf file (documents in a different format will not be considered), the file name should contain the name of the university and the applicant´s last name: IstanbulŞehirÜniversitesi_Ivanov.

Please send the package of documents by e-mail (in the subject field, indicate the name of the university and the last name: IstanbulŞehirÜniversitesi_Ivanov) to the coordinator of the program – the head of the Department of Turkology Pokrovska Iryna Leonidivna (irem2003@ukr.net). In a copy, please add the Office for International Cooperation (erasmusandprojects@gmail.com).

To find more information, contact the Project Coordinator (Department for Turkology of the Institute of Philology at. 20) and / or the Office for International Cooperation (room 226 of the Main Building) and the Academic Mobility Office (room 222 of the Main Building).
To find more about filling out Erasmus + documents visit the site of the Office for International Cooperation: http://umz.univ.kiev.ua/index.php/ua/informazija.html
and Academic Mobility Office: http://mobility.univ.kiev.ua/?lang=uk

** The selection of candidates will be held on a competitive basis.
*** The interview date will be announced separately on the website and on the official facebook page of the Office for International Cooperation.

https://www.sehir.edu.tr/en

Читати повністю »

В рубриках: Новини | Коментувати »

Автор: admin 07.10.2019

SİVAS CUMHURİYET UNIVERSITY TURKEY ERASMUS STUDENT MOBILITY CALL FOR 2019 – 2020

Sivas Cumhuriyet University has started to accept applications from Taras Shevchenko National University of Kyiv for Erasmus Student Mobility for 2019 – 2020

Student Mobility for Studies- ALL study cycles
DEPARTMENTS

All available departments of Sivas Cumhuriyet University (please check http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/faculties.php)
within the fields of

• Languages
• Literature and Linguistics
• Engineering
• Economics
• Earth Sciences
• Social Sciences

Student Mobility for Traineeship- ALL study cycles
ANY FIELD
• All departments of (BA,BS MA,MS, PhD )cycles.

DIGITAL SKILLS
– A special program for students who are interested in
• Digital Marketing (Social Media Management, Web analytics)
• Digital Graphic
• Mechanic or Architectural Design,
• Software Coding or Web Site Development,
• Installation Maintenance and Management of IT Systems and Networks,
• Cyber Security,
• Data Analysis Mining and Visualization
• Programming and training of Robots and Artificial Intelligence Applications

Application Link: https://forms.gle/P7Xg3Laif9LY962A9

Student Mobility for Studies
Student Mobility for Studies will be realized within the academic calendar which can be found on http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=401. Students must arrive at Sivas, Turkey prior to 03/February/2020.
The mobility cannot be less than 90 days. Otherwise, the mobility will be invalid and the total grant has to be refunded by the participant student.

Student Mobility for Traineeship
Student Mobility for Traineeship can be realized between January and September 2020 including the summer season.
The mobility cannot be less than 60 days. Otherwise, the mobility will be invalid and the total grant has to be refunded by the participant student.

• Student Mobility for Traineeship consists of a specified period where students have a professional training and a full-time work experience within the fields they are studying.

As the programme of the traineeship does not consist a study period the students do not receive any courses and ECTS during this type of mobility.

Sivas Cumhuriyet University has research and application centers (such as Religion Researches, Advanced Technologies Research Centre etc.) and other related institutions (Technocity, Labs etc.) where participants can realize this type of mobility.

ЕРАЗМУС+ – РЕСПУБЛІКАНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ М. СІВАС, ТУРЕЧЧИНА –
СТУДЕНТСЬКА МОБІЛЬНІСТЬ на 2019 – 2020 роки

Увага!

Університет Сівас почав приймати заявки від Київського національного університету імені Тараса Шевченка на мобільність студентів в рамках програми Еразмус+ на 2019 – 2020 роки

Студентська мобільність для навчання –ВСІ освітні кола (бакалаври, магістри, аспіранти)

СПЕЦІАЛЬНОСТІ- Всі наявні факультети/кафедри в Університеті Сівас (будь ласка, перевірте за посиланням http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/faculties.php)
Напрямки:
• Мови
• Література та мовознавство
• Інженерія
• Економіка
• Науки про Землю
• Соціальні науки

Студентська мобільність для стажування – ВСІ освітні кола (бакалаври, магістри, аспіранти)
СПЕЦІАЛЬНОСТІ .Будь-який напрямок
• всі факультети/кафедри
Цифрові НАВИЧКИ-
– Спеціальна програма для студентів, які зацікавлені в
• Цифровий маркетинг (управління соціальними мережами, веб-аналітика)
• Цифрова графіка
• Механічний або архітектурний дизайн,
• кодування програмного забезпечення або розробка веб-сайтів,
• Установка, обслуговування і управління ІТ-системами та мережами,
• Кібер-безпека,
• Аналіз даних і візуалізація
• Програмування та навчання роботів і додатків штучного інтелекту

Посилання для подачі аплікації: https://forms.gle/P7Xg3Laif9LY962A9

Мобільність студентів для навчання
Мобільність студентів для навчання буде реалізована в рамках академічного календаря, який можна знайти на веб-сайті http://www.cumhuriyet.edu.tr/index.php?cubid=401. Студенти повинні прибути до Сівасу, Туреччина, до 3 лютого 2020 року.
Тривалість мобільності не може бути менше 90 днів. В іншому випадку мобільність буде недійсною, а студент-учасник повинен повернути загальний грант.

Мобільність студентів для стажування
Мобільність студентів для стажування може бути реалізована в період з січня по вересень 2020 року, включаючи літній сезон.
Мобільність не може тривати менше 60 днів. В іншому випадку мобільність буде недійсною, а студент-учасник повинен повернути загальний грант.
• Мобільність студентів для стажування включає визначений період, коли студенти проходять професійну підготовку та здобувають робочий досвід у галузях, які вони вивчають.

Оскільки програма стажування не включає навчальний період, студенти не отримують жодних курсів та ECTS під час цього типу мобільності.

В Університеті Сівас є дослідницькі та прикладні центри (наприклад, дослідження релігії, дослідницький центр прогресивних технологій тощо) та інші суміжні установи (лабораторії тощо), де учасники можуть реалізувати згаданий вид мобільності.

http://www.cumhuriyet.edu.tr/en/faculties.php

Читати повністю »

В рубриках: Новини | Коментувати »

Автор: admin 07.10.2019

The Smithsonian Institution Fellowship Program
Дослідницька програма від Смітсонівського інституту (США) на проведення незалежних досліджень для широкого кола дисциплін.
Дедлайн: 01.11.2019 року
http://mobility.univ.kiev.ua/?p=2636&lang=uk

Читати повністю »

В рубриках: Новини | Коментувати »