1

Korean Government Scholarship Program

Автор: admin 04.07.2017

Iнформуемо, що до управлiння мiжнародного спiвробiтництва та европейської iнтеграцiї Мiнiстерства освiти i науки України надiйшов лист вiд Посольства УкраУни в Республiцi Корея (РК), в якому повiдомляеться про продовження опрацювання питания щодо органiзацiї спiвробiтництва мiж науковими закладами України та Республiки Корея (РК).

23 червня ц.р. вiдбулась презентацiя одного з найбiльших корейських наукових закладiв країни перебування КAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology).

КAIST створений у 1971 роцi як перша вища школа країни, що спецiалiзуеться у галузi природничо-наукової та iнженерної освiти i наукових дослiджень. Навчальний заклад отримує збiльшену державну фiнансову пiдтримку, що дозволяе залучати викладачiв, якi отримали освiту у найкращих наукових закладах свiту.

За останнi десятилiття КАISТ перетворився у глобальний дослiдницький центр. Його спiвробiтники, у спiвпрацi зi свiтовими академiчним закладами, займаються дослiдженнями, якi визнаються науковою спiльнотою.

КAIST розташований у науково-дослiдницькому центрi в м. Теджон (150 км. вiд Сеулу), де розмiщенi бiльше 50 державних та приватних науково-дослiдницьких iнститутiв, унiверситетiв, високотехнологiчних та венчурних компанiй.

КAIST входить до сотнi найкращих навчальних та наукових закладiв свiту. На сьогоднi одними з найперспективнiших розробок КAIST є дослiдження в галузi робототехнiки (НUВО Lab ), боротьби з раковими пухлинами та метастазами (Department of Biological Science) створення альтернативного виду палива (низка iнститутiв при КAIST).

З метою залучення наукових кадрiв та продовження перспективних дослiджень КAIST пропонує навчання для студентiв старших курсiв у будь-якому з 6 власних коледжiв та 8 науково-дослiдних iнститутiв.

Для КAIST спецiально створена державна програма (KGSP – Korean Government Scholarship Program), яка передбачає безкоштовне навчання для iноземних студентiв, покриття витрат на проживання, оплату перельоту з iноземної країни до Р К та у зворотному напрямку, безкоштовнi курси з вивчення корейської мови, медичну страховку, стипендiю.

Посольством України в РК встановленi контакти з мiжнародним вiддiлом та керiвниками лабораторiй KAIST.

У разi зацiкавленостi з боку українських наукових та освiтнiх закладiв, Посольство готове буде надати необхiдне сприяння, у межах компетенцiї, з налагодження спiвпрацi з КАISТ.

Завантажити PDF

В рубриках: Новини

 

Залиште коментар