ДОЦЕНТ ЕКОНОМІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ МАКСИМ СИТНИЦЬКИЙ ВИГРАВ ОДРАЗУ ДВА МІЖНАРОДНИХ ГРАНТА

Автор: admin 29.07.2017

Фото_5

Від оголошення до гранту. У вересні 2016 року я побачив на Інтернет сторінці Відділу академічної мобільності Київського національного університету імені Тараса Шевченка низку оголошень Посольства Республіки Польща в Україні про можливість подачі заявок на перспективні  стипендіальні програми. Мене зацікавили дві програми: «Стипендіальна програма імені Лейна Кіркланда», що безпосередньо координується місією Польсько-Американського фонду свободи (ПАФC-PAFW) та включає підтримку демократичних і економічних перетворень в країнах Центральної та Східної Європи та «Стипендіальна програма Уряду Республіки Польща для молодих науковців» за умовами якої стипендії присуджуються для здійснення наукових стажувань, що має характер щорічних індивідуальних додаткових досліджень та дає можливість використовувати у своїх країнах набутий досвід у різних сферах наукової та громадської діяльності.
Дізнавшись про детальні умови участі, я почав готуватись до подачі документів та власне писати проект майбутніх досліджень. На цьому етапі, хочеться відмітити ефективну роботу та сучасні підходи до управління створеного Університетом Відділу академічної мобільності, який очолює Оксана Данильченко. Начальником Відділу була сформовано кваліфіковану команду компетентних у справах академічної мобільності спеціалістів і всі поточні питання, що виникали у мене у процесі підготовки та оформлення документів, вирішувались якісно та швидко завдяки  консультаціям і практичній допомозі фахівців Відділу. За це їм велика вдячність!
За рахунок того, що Відділ безпосередньо підпорядковується напряму проректору з науково-педагогічної роботи, професору Володимиру Анатолійовичу Бугрову,  питання погодження і підготовки необхідної документації кандидата на академічну мобільність вирішувались оперативно і фахово. Така систематична робота з оптимізації процедур документообігу в Університеті, що проводиться на багатьох рівнях, забезпечує ефективну взаємодію між кафедрами, факультетами і керівними органами Університету.
Заявка на грант. Тематика поданого мною наукового проекту стосується дослідження шляхів підвищення ефективності процесів стратегічного управління організаціями. Цей науковий напрям поглиблено розробляється нашими фахівцями кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної діяльності економічного факультету, завідувачем якої є доктор економічних наук Жилінська Оксана Іванівна. На кафедрі створено креативну атмосферу взаємодії науковців, що спонукає до виходу на нові міжнародні горизонти для проведення досліджень та набуття нового досвіду. Саме можливість апробації напрацьованих наукових результатів на міжнародному рівні та вивчення європейської практики спонукали мене до проходження наукового стажування. Комплексно обсяг мого пакету документів заявки на стипендію Уряду Республіки Польща для молодих науковців становив 78 сторінок, що враховує саму заявку з концепцією наукового проекту, список наукових та навчально-методичних публікацій, досягнень, дипломів, грамот, CV, мотиваційний лист, сертифікати зі знання польської та англійської мови, документи, що засвідчують участь і досягнення у соціально значимих, благодійних, спортивних та культурно-просвітницьких проектах. Документи можна було подати безпосередньо до Посольства Республіки Польща в Україні чи надіслати на електронну пошту. Я використав ці дві можливості. Заявка на Стипендіальну програму імені Лейна Кіркланда подається онлайн через визначену форму на сайті Програми.
Співбесіди. Після попередньої верифікації документів, мене було запрошено листом, що прийшов на електрону пошту на кваліфікаційну розмову до Посольства Республіки Польща в Україні. Процес відбувся у вигляді дружелюбної розмови польською та англійською мовами з членами кваліфікаційної комісії, які приїхали з Польщі. Питання стосувались тематики, форм та методів реалізації наукового проекту, попереднього досвіду у реалізації наукових проектів, успіхів у навчанні, досягнень у громадській діяльності, планів після закінчення програми, тощо. Склалось враження, що основним завданням кваліфікаційної комісії є фактичне підтвердження інформації, яка була зазначена у поданій заявці, у тому числі, рівень знання польської та англійської мов.
Поради майбутнім аплікатам. Тут я хотів би поділитись цінною інформацією, яка буде в нагоді майбутнім здобувачам грантів і зайти її майже ніде не можливо, мова йде про досвід. Виокремлю декілька важливих аспектів, що значно спростять процес отримання гранту і приведуть Вас до успіху.
1. Написання заявки здійснюйте самостійно і не беріть за основу ніякі приклади з Інтернету чи інших джерел. Безумовно, це можна брати до уваги, але в основу майбутнього проекту має лягти Ваше унікальне бачення наукової проблеми і показано конкретні поетапні шляхи її вирішення. Ви маєте «прожити» свій проект, це має бути справою Вашого життя. Такий підхід дасть Вам значну конкурентну перевагу на співбесіді і вирізнить Вашу заявку серед інших. Не користуйтесь послугами агентств чи інших сторонніх осіб, тому що вони допоможуть Вам написати, а потім всеодно доведеться реалізовувати проект Вам без ніякої сторонньої допомоги.
2. У зазначених мною стипендіальних програмах існує можливість проходити наукове стажування чи польською чи англійською мовами. Якою мовою подаєте проект, тією і продовжуєте. Але раджу знати обидві ці мови і підтвердити свої знання сертифікатами мінімум рівня В1. Особисто я подавав проект польською, але на співбесіді другу половину розмови зі мною говорили англійською мовою і про це зробили відмітку у своїх звітних документах.
3. Мотиваційний лист має бути невеликого обсягу, і це спричиняє основні труднощі. Тому що не маючи можливості багато писати, Ви змушені обґрунтувати своє бажання отримати ґрант. Тому раджу сфокусуватись на тому, чому ґрантодавець має витрачати на Вас свої гроші, і які конкретні результати для суспільства Ви принесете реалізацією свого проекту.
4. Рекомендаційні листи варто писати тією мовою, яку особисто знає особа, що дає Вам рекомендацію. Тому що під час перевірки кваліфікаційною комісією у багатьох випадках потім з’ясовується, що про зміст наданих рекомендацій особи, які їх давали, навіть і не здогадуються. Не допускайте таких помилок. Варто взяти рекомендацію з місця роботи чи навчання та від авторитетної особи у наукових колах, що є фахівцем у Вашій тематиці.
5. Вибір університету, у якому будете проходити наукове та начальне стажування, здійснюється організаторами програми і оголошується Вам на передодні самого стажування. Зазначені дві стипендіальні програми пропонують чотири основні університети: Варшавський університет; Ягеллонський університет; Університет ім. Адама Міцкевича у Познані; Вроцлавський університет; Університет Марії Склодовської-Кюрі в Любліні. Якщо, Ви бажаєте стажуватись у конкретному, заздалегідь вибраному Вами університеті, то раджу на етапі співбесіди це переконливо обґрунтувати. Вашими вагомими аргументами можуть бути: наявність в обраному Вами університеті професорів та фахівців, що займаються тією ж самою науковою проблематикою, і обґрунтування критичної необхідності проведення спільних досліджень чи консультацій з ними; також наявність в університеті специфічного устаткування чи лабораторій, необхідних Вам для реалізації Вашого проекту; наявність в бібліотечних фондах конкретного університету унікальних і специфічних літературних джерел, тощо.
Мій вибір. У моєму випадку вдалось виграти Стипендіальну програму імені Лейна Кіркланда та Стипендіальну програму Уряду Республіки Польща для молодих науковців. Ці дві програми є дуже поважними і націлені на допомогу країнам Східного партнерства, але отримання ґранту можливе лише за однією з них і потрібно було обирати. За термінами, етапами та формами проходження наукового стажування і підвищення кваліфікації ці програми мають багато спільного, а за умовами проходження вони мають окрему специфіку, яка прописується у контракті. Тому, проаналізувавши і зваживши ці умови, я вибрав Стипендіальну програму Уряду Республіки Польща для молодих науковців, яка буде проходити у Варшавському Університеті. Вирішальним аргументом для прийняття такого рішення став не розмір ґранту, а можливість отримання максимальної ефективності від наукового стажування, тому що об’єктом мого наукового дослідження є управлінські процеси Варшавського Університету. Але повторюю, що обидві Програми є поважними і кожен здобувач має для себе обирати варіант наукового стажування, відповідно до своїх пріоритетів та вподобань.
Хочу висловити вдячність декану економічного факультету професору Віктору Дмитровичу Базилевичу за всебічну організаційну підтримку, настанови та створення фундаментальних наукових шкіл, праці авторитетних науковців яких дали змогу отримати натхнення та ідеї для написання даного проекту. Велика вдячність ректору Університету академіку НАН України Леоніду Васильовичу Губерському, за створення всіх необхідних умов для здійснення академічної мобільності студентами та викладачами і надання такої високої довіри представляти Київський національний Університет імені Тараса Шевченка на міжнародному рівні, тим самим, підвищуючи авторитет нашого Університету у Світових рейтингах.
Зі свого боку я докладу максимум зусиль, щоб отриманні мною знання, європейський досвід і наукові розробки були корисні у стратегічній перспективі для розвитку Університету і реформування системи вищої освіти в Україні.

ДОВІДКА
Максим Ситницький
Освіта: кандидат економічних наук, диплом юриста з відзнакою, магістр економічних наук. Вчене звання: доцент. Посада: доцент кафедри менеджменту інноваційної та інвестиційної  діяльності економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка. Наукові здобутки: автор 50 наукових та навчально-методичних праць з питань стратегічного управління, маркетингу та інноваційного менеджменту, учасник 30 науково-практичних конференцій та семінарів, має 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір. Спортивні досягнення: кандидат в майстри спорту України з мотоциклетного спорту. Громадська діяльність: координатор профорієнтаційної діяльності економічного факультету КНУ ім. Тараса Шевченка; член правління Федерації мотоциклетного спорту України. Міжнародна діяльність: експерт комісії з Маркетингу, просування та промисловості Європейської федерації мотоспорту, м. Рим, Італія.

Фото_1 Фото_2 Фото_3 Фото_4

 

Залиште коментар