Міжнародна Карпатська Школа продовжує набір на Зимову он-лайн сесію

Автор: admin 21.01.2021

ЗАХИСТ ВРАЗЛИВИХ ЕКОСИСТЕМ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ ТА ЗМІНИ КЛІМАТУ

25-27 лютого 2021 року
Друге інформаційне повідомлення

Зимова сесія Карпатської Школи відбудеться у дистанційному форматі на платформі ZOOM.
Програма націлена на обговорення проблемних питань розвитку гірських регіонів, захисту
природних екосистем у контексті нової глобальної політики «зеленого» курсу ЄС.
Тематичні напрями:
❖ Адаптація до кліматичних змін в період карантину COVID-19.
❖ Захист біорізноманіття та зон рекреації.
❖ Туристична галузь – шлях до економічного розвитку Карпатського регіону.
❖ Стале управління природними ресурсами гірських екосистем.
❖ Відходи споживання та оцінка їх впливу на стан довкілля.
❖ Шляхи пом’якшення втрати водних ресурсів.
❖ Третя місія університетів – освітні, культурні та естетичні аспекти.
Цільова аудиторія: Представники національних і зарубіжних навчальних закладів та
організацій громадянського суспільства. Школа запрошує бакалаврів, магістрів та аспірантів,
наукових співробітників, практиків ранньої кар’єри та молодих викладачів зі ступенем або
дипломом. Програма буде корисна для представників місцевої адміністрації та громадських
активістів.
Умови участі: Участь у роботі он-лайн сесії безкоштовна. Студенти мають вказати тему
дослідження та робочу мову в аплікаційній формі. Дана група буде сформована з 20-25 осіб. Інші
категорії учасників запрошуються в якості доповідачів і слухачів. Правила оформлення тез
доповідей подано за посиланням. Матеріали наукових досліджень можуть бути опубліковані у
тематичному V томі Праць Косівського осередку Наукового товариства імені Шевченка
(Краєзнавство). Роботи, що відповідають вимогам фахових журналів «Environmental Problems»
(англомовний), «Фізична географія та геоморфологія», будуть представлені редакційним колегіям
і надруковані на безкоштовній основі у випадку отримання позитивної рецензії.

Сертифікати: Програма Школи відповідає стандартам професійного розвитку науково-
педагогічних працівників в рамках академічної мобільності. Студентам, які підготують змістовні

наукові доповіді (презентації) будуть нараховані 2 кредити ЄКТС. Сертифікат відповідає вимогам
щодо підвищення фахової кваліфікації для співробітників закладів вищої освіти та держслужбовців.
Організатори: Київський національний університет імені Тараса Шевченка (географічний
факультет), Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка (кафедра
виробничо-інформаційних технологій і безпеки життєдіяльності), Національний Екологічний Центр
України, Косівський осередок Наукового товариства імені Шевченка (Івано-Франківська область).
Партнерство: Захід проводиться за сприяння партнерських університетів країн Балтійського
регіону, Національних природних парків Карпатського регіону України та відділу академічної
мобільності Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Місцеві партнери –
Регіональна БО «Центр громадських ініціатив», Косівський ліцей імені Ігоря Пелипейка.
Інформаційні партнери – Міжнародна БО «Інформаційне агентство «Зелене досьє»,
Інтелектуальний Форум «Єдина Європа».
Важливі дати:
❖ Робочий варіант Програми Школи до 20.01.21
❖ Подання презентацій, рефератів, тез доповідей до 01.02.21
❖ Третє інформаційне повідомлення до 10.02.21
❖ Реєстрація учасників до 15.02.21
❖ Матеріали до друку у фахових виданнях до 12.03.21
Форма для реєстрації учасників та гостей знаходиться тут: https://docs.google.com/forms/d/1T-tO09LgK1kxoNe84xslmiuaQV4UbEJZlFdS2syyGFo/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

 

Залиште коментар