Австрія. Можливості та гранти

Author: admin 20.08.2016

Австрійський уряд, приватні організації та університети пропонують низку стипендій для іноземців.Як і в деяких інших країнах, в Австрії створено спеціальне агентство – Австрійська служба академічних обмінів OEAD (Oеsterreichische Austausch dienst), яка займається розподілом всіх грантів, щонадаються іноземним студентам. Отож якщо ви зацікавлені в продовженні освіти в Австрії і хочете отримати фінансову підтримку, рекомендуємо відвідати інтернет-сайт http://www.grants.at , де розміщено рекомендації про процедуру подачі заявок і відповідні бланки.

Австрійську службу обмінів (OEAD) було засновано в 1961 р. на основі спільного рішення австрійських університетів. Останніми роками OEAD пропонує дедалі ширший спектр послуг з міжнародного співробітництва в освітній та науковій сферах. Мережа включає не тільки університети, а й інші вищі навчальні заклади, а також школи Австрії. Головною метою організації є науковий і освітній обмін. OEAD управляє широким колом стипендіальних програм Федерального Міністерства освіти, науки і культури Австрії, Міністерства закордонних справ Австрії, Міністерства сільського господарства та екології, Міністерства соціальної політики. OЕAD надає наступні види послуг:

Конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів

Відповідно до Угоди про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія від 6 червня 2003 року та згідно з Протоколом Шостого засідання українсько-австрійської Змішаної Комісії з питань науково-технічного співробітництва від 19 травня 2015 року, Міністерство освіти і науки України, Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень оголошують конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів кожного року.

Приблизно в період з 15 березня по 15 травня кожного року Міністерство освіти і науки України та Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія оголошують конкурс спільних українсько-австрійських науково-дослідних проектів для реалізації у наступному році.

Партнери. З українського боку реалізацією програми керує Міністерство освіти і науки України. З австрійського боку – Федеральне Міністерство науки, досліджень і економіки Республіки Австрія та Австрійське Агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень.

Критерії відбору. Після перевірки відповідності пропозицій вимогам, кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах. Після цього Спільна Комісія, яка збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та, Федерального Міністерства науки, досліджень і економіки Республіки Австрія приступає до остаточного розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано фінансування. Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:

Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Керівники та основні учасники проектів можуть подавати кілька заявок. Однак керівники не зможуть отримати фінансування більш, ніж за одним проектом.

До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки в Україні, а саме:

Інтелектуальна власність. Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити усіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування. Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль. Рішення про продовження фінансування у наступному році приймається після розгляду звіту за попередній рік роботи. Австрійська сторона, для короткотривалого перебування в Австрії в рамках затверджених проектів (до 14 діб), сплачує українським дослідникам дорожні витрати (до 700 євро ) і 90 євро на добу, включаючи добові та проживання. Українська сторона бере на себе витрати, пов’язані з перебуванням в Україні запрошених австрійських вчених, які беруть участь в спільних проектах.

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс:

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу Міністерства освіти і науки України, (Україна, 01601, Київ, бульвар Шевченка 16), а також зареєстровані у канцелярії Міністерства: – у разі надсилання поштою – кімната 310 (канцелярія; штамп на конверті поштового відправлення повинен датуватися не пізніше 15 травня 2016 р.); – у разі особистої передачі – документи необхідно залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі Міністерства.

Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їх австрійські партнери подали відповідну заявку до Австрійського агентства міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень(OeADGmbH). Після попереднього узгодження переліку проектів, матеріали розглядаються державними експертизами обох країн.

Після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту поточного року .

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установі, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

Завантажити бланк заявки.

Міністерство освіти і науки України Відділ міжнародного науково- технічного співробітництва Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції

Адреса:Київ 01601, бул. Т.Шевченка, 16. Тел. (044) 287 82 15 Факс (044) 287 82 50

Електронна пошта: s_shapoval@mon.gov.ua, a_ostapenko@mon.gov.ua (на момент оголошення конкурсу у 2016 році).

Сайт організації: www.mon.gov.ua

Австрійське агентство міжнародного співробітництва в галузі освіти та досліджень (OeAD-GmbH), Центр з міжнародного співробітництва та мобільності (ICM)

Адреса: вул. Ебендорферштрассе 7 А-1010 Відень. Телефон +43 (0) 1 / 53408-445 Факс +43 (0) 1 / 53408-499 Електронна пошта: wtz@oead.at (на момент оголошення конкурсу у 2016 році)

Сайт організації: www.oead.at/wtz

Stipendium der Stipendienstiftung der Republik Osterreich

    Для студентів, випускників вищих навчальних закладів і аспірантів (fur Undergraduate, Graduates und Postgraduates):

  Стипендія надається студентам, випускникам вищих навчальних закладів, аспірантам з усього світу для навчання та проведення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами: природничінауки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії 4 місяці.

Вимоги до претендентів:

Необхідні документи:

Останній термін подання документів – 01 березня щороку. Аплікаційна форма – www.scholarships.at

    Для кандидатів наук (fur Postdocs):

   Стипендія надається кандидатам наук з усього світу (окрім Австрії) для проведення досліджень в установах Австрії за напрямами: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво. Тривалість стипендії: 4 – 12 місяців.

Вимоги до претендентів:

Необхідні документи:

Останній термін подання документів: 1 березня щороку. Аплікаційна форма: www.scholarships.at

Контакти: Heike Kernbauer, е-mаіl: heike.kernbauer@oead.at

Докладніше: www.oead.at, www.grants.at

 

ESI Junior Research Fellowships in Mathematics and Mathematical Physics

Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук з усього світу для проведення досліджень у рамках дослідницьких проектів в Міжнародному фізико-математичному інституті імені Ервіна Шредінгера (Erwin Schroedinger International Institute for Mathematical Physics – ESI) за напрямами: математика, фізика, механіка.

Тривалість досліджень: 2-6 місяців (початок з березня або вересня кожного року).

Необхідні документи:

Документи надсилати на адресу: secr@esi.ac.at або Administrative Offi ce, Erwin Schroedinger Institute, Boltzmanngasse 9, 1090 Vienna, Austria

Докладніше: www.esi.ac.at

Стипендія для навчання в аспірантурі школи інформатики

(Scholarships for the Vienna PhD School of Informatics)

Стипендія надається аспірантам з усього світу для навчання в аспірантурі Школи інформатики Віденського технічного університету за напрямами:

Тривалість навчання: 3 роки.

Розмір щомісячної стипендії становить € 1000. Також покриваються дорожні витрати (наприклад, участь у конференціях)

Необхідні документи:

Останній термін подання документів – травень щорічно, хоча писати та надсилати документи можна в будь-який момент, так як всі кандидатури розглядаються та передаються на оцінку можливих керівників.

Докладніше: www.Informatik.tuwien.ac.at/phdschool/

 

Програма для докторантів, що фінансується Міжнародним інститутом прикладного системного аналізу

 (IIASA-Funded PostdoctoralProgram)

Стипендія надається міжнародною організацією IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis – Міжнародний інститут прикладного системного аналізу) кандидатам наук з усього світу для проведення досліджень за напрямами:

Тривалість стипендії: 12-24 місяці.

Кількість річних стипендій -2.

Вимоги до претендентів:

Критерії оцінювання:

Стипендія передбачає дорожні витрати (до Лаксенбургу і у зворотному напрямку) та оплату праці за міжнародними тарифами відповідно до кваліфікації стипендіата.

Усі стипендіати звільняються від оподаткування в Австрії.

Докладніше – http://www.iiasa.ac.at/Admin/PDOC/apply_iiasa.html та http://www.iiasa.ac.at/docs/IIASA_Info.html

 

Стипендія фонду Пауля Урбана

(Paul-Urban-Stipendienstiftung des Instituts fur Theoretische Physik der Karl-Franzens-Universitat Graz)

   Стипендія надається Фондом Пауля Урбана випускникам вищих навчальних закладів і аспірантам з усього світу, які проводять дослідження в галузі

Стипендія передбачає фінансування:

Термін подання документів – необмежений.

Контакти: Univ.-Doz. Mag. Dr. Wolfgan Schweiger; Institut fur Physik – Fachbereich Theoretische Physik;

Assoz.Prof. Dr. Leonid Glozman
Institut für Physik – Fachbereich Theoretische Physik
Universitätsplatz 5, 8010 Graz
Tel.: +43 316 380 5249
e-mail: leonid.glozman@uni-graz.at

Докладніше: http://physik.uni-graz.at/de/fachbereich-theoretische-physik/studium/paul-urban-stipendienstiftung/

 

Програма Лізи Майтнер для науковців

(Lise Meitner Program for scientists from abroad)

   Програма підтримки висококваліфікованих науковців з усього світу. Стипендія надається на 1 – 2 роки для проведення наукових досліджень в наукових установах Австрії. Тематика досліджень довільна. Вікових обмежень немає.

Вимоги:

Термін подання документів – необмежений.

Докладніше: https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/

 

Всесвітня стипендія Ернста Маха

(Ernst Mach Stipendium – weltweit)

    Стипендія надається аспірантам і кандидатам наук для навчання та проведення досліджень у вищих навчальних закладах Австрії за напрямами:

Вимоги до претендентів:

При заповненні аплікаційних форм необхідно вказати: мету та причини, за якими претендент хоче навчатись/проводити дослідження в Австрії; де проходитиме навчання/дослідження (бібліотека, архів, установа); список опублікованих робіт.

Тривалість стипендії: 1 – 9 місяців.

Останній термін подання документів – 1 березня щороку.

Заявки на короткотермінові гранти (від 1 до З місяців) розглядаються з січня по червень.

Докладніше: www.oead.at  (https://www.oead.at/mach) та www.grants.at

 

Нагорода в галузі хімічної інженерії

(EFGE Excellence Award in Chemical Engineering (Europäische Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen)

    Нагорода присуджується Європейською федерацією хімічного машинобудування (Europäische Föderation für Chemie-Ingenieur-Wesen) кандидатам наук, які проводять дослідження і зробили значний внесок у галузі хімічної інженерії.

Необхідні документи:

Термін подання документів – до 1 березня кожні 2 роки.

Докладніше: www.grants.at   та   www.efce.org

 

Стипендія фонду Генріха Йорга

(Scholarships from the Dr.-Heinrich-Jörg-Stiftung (Faculty of Science of the University of Graz)

    Стипендія надається іноземним науковцям і дослідникам для проведення досліджень (в рамках спільних наукових проектів) з науковцями факультету природничих наук Університету Граца.

Стипендія покрива є витрати на відрядження, проживання і проведення досліджень.

Зауважимо, що стипендія не передбачає витрат на навчання в Університеті Граца.

Необхідні документи:

Термін подання документів – переважно наприкінці року.

Докладніше: www.grants.at, http://nawi.uni-graz.at/de/studieren/informationen-und-formulare-fuer-studierende/stipendien/heinrich-joerg-stipendium/

 

 

 

In headings: Uncategorized

 

Leave a comment