Співробітники

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі направлення на навчання/ стажування за кордон співробітник має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 днів до відїзду на навчання/ стажування.

Співробітник відбуває на навчання/ стажування за програмою академічної мобільності після виходу наказу про направлення на навчання/ стажування.

Документи для від’їзду на навчання/ стажування.

1.      ЗАЯВА.
2.      ЗАПРОШЕННЯ, його ПЕРЕКЛАД.
3.     ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності).
4.     Графік замін навчальних дисциплін.

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/ погодження від закордонного університету, що приймає, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/ стажування такі документи:

 1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) співробітника із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Погодження (підпис) із відділу нарахування заробітної плати та стипендії (якщо поїздка відбувається без збереження заробітної плати у ВНЗ, що направляє).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

 1. Оригінал або завірену копію* запрошення на навчання/ стажування до закордонного навчального закладу або до відповідної наукової установи та його завізований переклад** українською мовою.
 2. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та співробітником (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.
  Якщо співробітник університету/ викладач від’їжджає за кордон в рамках програми ERASMUS+, обов’язково необхідно надати заповнений та підписаний обома сторонами тристоронній договір (Learning Agreement). 
  Зразок Learning Agreement для викладання за програмою ERASMUS + за кордоном.
  Зразок Learning Agreement для підвищення кваліфікації  за програмою ERASMUS + за кордоном.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

 1. Графік замін навчальних дисциплін (форму графіку замін навчальних дисциплін можна завантажити на сайті), завірені завідувачем кафедри та деканом факультету/ директором інституту.

Увага! Наукові співробітники замість Графіка замін навчальних дисциплін мають подати копію титульної сторінки Технічного завдання, а також копію додатку, в якому прописане відрядження.

Важливо! Заява чи подання наукового співробітника, який є учасником академічної мобільності, обов’язково має бути завізована Головним метрологом.

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (завідувач кафедри/ заступник декана).

** Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови кафедри іноземних мов, яка забезпечує викладання на факультеті чи в інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка або перекладач бюро перекладів.

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (СЕРТИФІКАТ, ДИПЛОМ, АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА).
3.      КОПІЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ.

 Підготовка документів.

Після повернення із навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 10 днів співробітник подає в деканат, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи:

 1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування, завізований у встановленому порядку у закордонному закладі, де проходило навчання/ стажування.

Копію звіту обов’язково потрібно подати до Відділу нарахування заробітної плати та стипендії (ректорат, к. 38 / к. 21 (для наукових співробітників))

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності звіт перекладається на державну мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

 1. Копію документу, що засвідчує результати проходження навчання/ стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, виписку навчальних досягнень (Transcript).
 2. Копію закордонного паспорту із ідентифікаційною сторінкою,  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.
 3. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin