Аспіранти / Докторанти

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі направлення на навчання/ стажування до вітчизняного ВНЗ аспірант/ докторант має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 днів до відїзду на навчання/ стажування.

Аспірант/ докторант відбуває на навчання за програмою академічної мобільності після виходу наказу про направлення на навчання/ стажування.

Документи для від’їзду на навчання/ стажування.

1.      ЗАЯВА.
2.      ЗАПРОШЕННЯ.
3.     ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності).

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/ погодження від вітчизняного університету, що приймає, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/ стажування такі документи:

  1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) аспіранта/ докторанта із  візами-погодженнями наукового керівника, завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Погодження (підпис) із відділом нарахування заробітної плати та стипендії (для аспірантів/ докторантів, що отримують стипендію, якщо поїздка відбувається без збереження стипендії у ВНЗ, що направляє).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають збігатися з реальними датами вказаними у квитках.

  1. Оригінал або завірену копію* запрошення на навчання/ стажування до вітчизняного вищого навчального закладу або до відповідної наукової установи.
  2. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та аспірантом/ докторантом (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися із реальними датами вказаними у квитках.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

  1. Для аспірантів за потреби – індивудіальний графік із вказаними орієнтовними датами складання сесії по поверненню та із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (відповідальна особа за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або завідувач кафедри або заступник декана).

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (Сертифікат, Диплом, Академічна довідка тощо)
3.      КОПІЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ.

 Підготовка документів.

Після повернення із навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 10 днів аспірант/ докторант подає до деканату, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи:

  1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завірений у встановленому порядку у вітчизняному закладі, де проходило навчання/ стажування, завірений куратором програми академічної мобільності та печаткою вітчизняного закладу.

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності звіт перекладається на державну мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

  1. Копію документу, що засвідчує результати проходження навчання/ стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, витяг із навчальних досягнень (Transcript).
  2. Копію паспорту із ідентифікаційною сторінкою,  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.
  3. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin