Греція: стипендійні програми

Картинки по запросу греція
У Греції існують 18 вищих навчальних закладів університетського типу (AEI) і 14 вищих навчальних закладів технічної освіти (TEI). Останні є невід’ємною частиною системи вищої освіти, але належать до неуніверситетського сектору. У Греції існують також військові академії. Дипломи, видані випускникам деяких приватних вищих навчальних закладів, не визнаються державою. Університетська освіта складається з трьох ступенів.
ПЕРШИЙ СТУПІНЬ: базовий курс (Proptychiakes Spoudes). Базові університетські програми тривають 4 роки, після їх закінчення випускникам присвоюється вчений ступінь Ptychio з відповідної галузі.
ДРУГИЙ СТУПІНЬ: магістратура (Metaptychiakon Spoudes). Післядипломна освіта першого рівня триває мінімум 4 семестри, після чого випускникові видається диплом про спеціалізовану післядипломну освіту. Така навчальна програма може бути пройдена в університеті або науково-дослідному інституті за кордоном, але ступінь присвоюється в Греції.
ТРЕТІЙ СТУПІНЬ: докторантура (Didaktorikes Metaptychiakes Spoudes). Ступінь доктора наук (Didaktoriko) присвоюється після публічного захисту докторської дисертації. Робота здобувача має бути оригінальною і демонструвати прогрес в дослідженні обраної області. Тривалість навчання за програмою докторського циклу складає щонайменше 3 роки.

Державний стипендіальний фонд Греції (I.K.Y)

Фонд надає стипендії іноземним студентам для навчання на третьому циклі освіти і для постдокторських студій.

Типи стипендій:
• стипендії для PhD студентів: 1-4 роки;
• стипендії для отримання магістерського диплому: 1-3 роки;
• постдокторські студії: від 6 місяців до 1 року;
• стипендії для вивчення грецької мови, літератури, філософії, історії мистецтва для викладачів
цих дисциплін: від 6 місяців до 1 року;
• стипендії для відвідання семінарів зі спеціалізації „мистецтво”: від 1 до 2 років;
• стипендії для збору інформації для написання дисертаційного дослідження в іншій країні: 1 рік.
Державний стипендіальний фонд Греції не визначає пріоритетних напрямків освіти. Єдиною умовою є наявність заявленої дисципліни в грецькому університеті, обраному кандидатом. Перевага надається тим, хто попередньо налагодив стосунки із грецьким університетом чи з професором з нього. Також важливим критерієм є знання грецької мови.
Програма з вивчення новогрецької мови і культури відкрита для студентів з Центральної та Східної
Європи та з країн СНД. Студенти повинні мати базову вищу освіту з гуманітарних наук.
Інформацію щодо вимог та необхідних документів розміщено на сайті Фонду державних стипендій Греції www.iky.gr.

Стипендії фонду Олександра Онассіса 

Фонд Олександра Онассіса (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation) щорічно надає аспірантам, які навчаються в докторантурі, кілька стипендій на навчання в Греції протягом 6-12 місяців.

Програма дослідницьких грантів та стипендій на навчання в Греції для іноземців реалізується за підтримки Європейського Союзу та Грецького національного фонда.Программа була заснована з метою популяризації грецької мови, історії та культури за кордоном, а також розвитку співробітництва між іноземним науковим співтовариством і їх грецькими колегами.

В рамках стипендіальної програми покриваються витрати на навчання і наукові дослідження в наступних областях:

 • гуманітарні науки;
 • громадські науки;
 • мистецтво.

 Конкурсний відбір проводиться у двох категоріях:

 • грант на науково-дослідну роботу (Category I);
 • стипендія на післядипломне навчання (Category II).

На отримання гранту для проведення науково-дослідної роботи можуть претендувати кандидати наук віком до 40 років. Дослідник отримує щомісячну дотацію в розмірі 1500 євро. В рамках цієї категорії буде надано 2 гранти.
На отримання стипендії для навчання на післядипломних програмах можуть претендувати аспіранти віком до 30 років. Щомісячна дотація становить 1000 євро. В рамках цієї категорії буде надано 10 стипендій.
Дослідницька робота і навчання здійснюються в Греції протягом 1 року. Продовження термінів в рамках програми не допускається. Заявки на отримання цих стипендій необхідно направляти в посольство Греції.

Існують також стипендії для літньої школи в Афінському технічному університеті та Салоніках.

Фонд Олександра Онассіса (Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation): http://www.onassis.org/en/.

Про стипендії докладніше – http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php

Програма ЯСОН

«ЯСОН» – штатна програма Салонікської Університету ім. Аристотеля, що виникла з ініціативи Ректорату та схвалена Науковою Радою СУА в 1994 році, займається створенням і практичною підтримкою центрів з вивченню Грецьких дисциплін в 16 Університетах країн Східної Європи. Серед цих університетів є і університети України:

 • Київський Національний Університет ім. Т.Шевченка
 • Львівський національний університет ім. І. Франка
 • Одеський Національний Університет ім. І.Мечникова
 • Маріупольський гуманітарний інститут, Донецького Університету

Кожен з цих центрів (Mini-departments of Greek Studies) має в своєму розпорядженні як мінімум три викладача, бібліотеку і основне технічне обладнанням; викладацька та дослідницька діяльність здійснюється по повній програмі навчання і веде до отримання державного диплому, визнаного офіційною владою цих країн. На цих умовах Ректор Салонікської Університету затвердив програму співпраці з кожним з ВНЗ і за допомогою Програми «ЯСОН» і сприяє їхній підтримці, що включає в себе:

 • Здійснення офіційних візитів в обрані ВНЗ для повного і точного відображення потреб кожного з них;
 • Надання підтримки наукової діяльності викладачів і учнів іноземних університетів та Відділень у вигляді стипендій для практики в Салонікському Університеті.

Також з метою надання науково – технічної підтримки надаються:

 • основна бібліотека сучасної новогрецької літератури (1 000 томів) і історична (250 томів);
 • технічне обладнання;
 • здійснення організації та проведення наукових конференцій та семінарів.

Інформація на офіційному сайті програми http://www.auth.gr/en/units/8189.

 

Автор: admin