Learning Agreement та його заповнення

LEARNING AGREEMENT – це тристороння угода на навчання між ВНЗ, що направляє студента/аспіранта на навчання, власне студента/аспіранта та ВНЗ, що приймає на навчання.

Завантажити LEARNING AGREEMENT https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/learning-agreement

LEARNING AGREEMENT містить обов’язкові пункти:

  1. Інформацію про студента та ВНЗ, що направляє та приймає.;
  2. TABLE A, де вказуються дисципліни, які студент планує вивчати протягом семестру у європейському ВНЗ;
  3. TABLE B, де вказуються дисципліни відповідно до навчального плану ВНЗ, що направляє на навчання,та які буде пере зараховано по поверненню.

На основі LEARNING AGREEMENT відбувається процедура перезарахування кредитів. Положення про перезарахування результатів навчання в КНУТШ https://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=798&lang=uk.

Інструкції щодо перезарахування:

https://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=1200&lang=uk

Головне, що слід пам’ятати студенту, – протягом семестру можна набрати 30 кредитів. Крім того, дисципліни повинні корелювати із основним навчальним планом ВНЗ, що направляє на навчання. Тобто, якщо Ви вивчаєте право, то обрати політологію чи економіку неможливо. Координатори академічної мобільності, які закріплені за факультетами (посилання https://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=195&lang=uk), а також методисти деканатів за звичай допомагають заповнювати угоду.

У випадку, якщо саме Ви станете наступним «еразмузівцем», то саме Вам необхідно буде підписати LEARNING AGREEMENT. Окрім Вас угоду підписує проректор з науково-педагогічної роботи В. А. Бугров та координатор академічної мобільності відповідного факультету/інституту

https://mobility.univ.kiev.ua/?page_id=195&lang=uk

І насамкінець, на етапі подачі документів ми не вимагаємо підписані угоди, а лише робочий варіант з дисциплінами.

Guideline http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/opportunities/higher-education/doc/learning-studies-guidelines_en.pdf

LEARNING AGREEMENT https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/files/resources/learning-studies_en.pdf

Автор: admin