Довідник ЄКТС

Європейська система перенесення і накопичення кредитів – це інструмент Європейського простору вищої освіти (ЄПВО), що забезпечує прозорість навчання та навчальних курсів і, таким чином, сприяє підвищенню якості вищої освіти.

Вирішивши навчатися у закордонному ВНЗ необхідно чітко зрозуміти принципи та правила перерахування зароблених Вами балів та їх перезарахування викладачами Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Існує кілька довідників. Один з них є розробкою у тому числі професорів КНУ ім. Т. Шевченко та виданий у 2015 році.

dovidnyk_EKTS_2015

На початку 2016 року МОН України спільно з “ЕРАЗМУС+” офісом випустили більш розширений варіант.

2

ЄВРОПЕЙСЬКА КРЕДИТНА ТРАНСФЕРНО-НАКОПИЧУВАЛЬНА СИСТЕМА – ДОВІДНИК КОРИСТУВАЧА

 

Автор: admin