Укладення договору про участь за програмою академічної мобільності

    Пункти 11, 12 та 15 положення передбачають укладення договору про участь у програмі академічної мобільності. Наявність такого договору є інструментом забезпечення прав та дотримання обов’язків учасників академічної мобільності, а також уникнення суперечностей після завершення перебування особи за програмою академічної мобільності та повернення до основного ВНЗ.

Які сторони повинні підписати договір про академічну мобільність?

Договори укладають вітчизняні учасники академічної мобільності (студенти, аспіранти, докторанти, науково-педагогічні, педагогічні, наукові працівники)  та вітчизняні вищі навчальні заклади (наукові установи), у яких вони (учасники академічної мобільності) навчаються/працюють/провадять наукову діяльність до початку реалізації академічної мобільності.

Якщо студент за індивідуальним запрошенням їде на навчання/стажування до іноземного закладу, чи повинен базовий університет із тим закладом укласти Договір?

Ні, вітчизняний внз не укладає договір із іноземним внз (науковою установою), де учасник освітнього процесу перебуватиме за програмою академічною академічної мобільності. Договір укладають учасник освітнього процесу (учасник академічної мобільності) і вітчизняний ВНЗ, у якому навчається/працює особа.

Яку інформацію повинен містити договір?

Це залежить від виду та форми академічної мобільності, а також від того, хто є учасником мобільності.

Рекомендується включати у договір між вітчизняним здобувачем вищої освіти та вітчизняним вищим навчальним закладом (науковою установою) таку інформацію:

Якщо договір між студентом-бакалавром/магістром та ВНЗ:

 1.  ПІБ;
 2.   рівень вищої освіти/освітньо-кваліфікаційний рівень (бакалавр/магістр), що здобувається;
 3.   факультет, напрям підготовки/спеціальність; рік навчання.
 1.  Вітчизняний внз/наукова установа (сторона, яка відправляє учасника академічної мобільності);
 2. Іноземний (або вітчизняний у разі внутрішньої мобільності) внз/наукова установа (сторона, яка приймає учасника академічної мобільності)

EKTS

Рекомендуємо узгоджувати, за можливості, навчальні програми до початку реалізації програми академічної мобільності з метою визначення можливості або неможливості виконання програми навчання в основному ВНЗ.

Якщо договір між аспірантом/докторантом та ВНЗ (науковою установою):

1)   ПІБ;

2)   освітньо-науковий/науковий рівень (аспірант/докторант), що здобувається;

3)   спеціальність; рік здійснення підготовки.

1)   Вітчизняний внз/наукова установа (сторона, яка відправляє учасника академічної мобільності);

2)   Іноземний (або вітчизняний у разі внутрішньої мобільності) внз/наукова установа (сторона, яка приймає учасника академічної мобільності).

1)   Тема та короткий зміст дослідження;

2)   Керівник дослідження у вітчизняному внз/науковій установі, керівник дослідження в іноземному внз/науковій установі;

3)   Опис дослідницької діяльності впродовж програми академічної мобільності.

 1. отримає після завершення програми академічної мобільності (диплом, сертифікат,академічна довідка тощо);
 2. фінансування участі у програмі академічної мобільності = студент не отримує стипендію у вітчизняному ВНЗ;
 3. часткове фінансування участі у програмі академічної мобільності = ВНЗ зберігає виплату стипендії учаснику академічної
 4. мобільності);
 5. діяльності/начальника відділу міжнародного співробітництва/ректора, а також підпис учасника академічної мобільності;
 6. договір.

Якщо договір між аспірантом/докторантом та ВНЗ (науковою установою):

1)   ПІБ;

2)   Факультет, кафедра, посада;

3)   Науковий ступінь/вчене звання.

1)   Вітчизняний внз/наукова установа (сторона, яка відправляє учасника академічної мобільності);

2)   Іноземний (або вітчизняний у разі внутрішньої мобільності) внз/наукова установа (сторона, яка приймає учасника академічної мобільності).

1)   Опис діяльності наукового, педагогічного, науково-педагогічного працівника впродовж програми академічної мобільності.

Збереження виплати стипендії/заробітної плати

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, Порядок реалізації права на академічну мобільність передбачає збереження місця навчання та виплату стипендії

Виплата стипендії зберігається у повному обсязі, якщо програма академічної мобільності не передбачає повного стипендійного забезпечення.

“11. За здобувачами вищої освіти на період навчання в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері на території України чи поза її межами зберігаються відповідно до укладеного договору про академічну мобільність місце навчання та виплата стипендії згідно із законодавством протягом навчання, стажування чи провадження наукової діяльності в іншому вищому навчальному закладі (науковій установі) — партнері на території України чи поза її межами, якщо стипендія не передбачена умовами академічної мобільності.”

З метою унормування питання виплати стипендій учасникам академічної мобільності відповідні зміни готуються до постанови КМУ № 882 “Питання стипендіального забезпечення”.

У яких випадках передбачено збереження стипендії за студентом, який бере участь у програмі академічної мобільності?

         Облік договорів про навчання у ЄДЕБО

З метою систематизації даних про кількість учасників академічної мобільності, у тому числі за формами та видами, а також з метою належного адміністрування особи, що уклали договори про навчання за програмою академічної мобільності обліковуються у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Орієнтовно до кінця вересня 2015 року відповідний функціонал з’явиться на сайті ЄДЕБО.

http://www.inforesurs.gov.ua/

          Чи передбачається стажування (не мовне та не наукове) студентів у компаніях чи підприємствах за кордоном?

Ні, не передбачається (п.7: формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, що здобувають освітні ступені молодшого бакалавра, бакалавра, магістра та доктора філософії, є:

Автор: admin