Аспіранти / Докторанти

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі направлення на навчання/ стажування за кордон аспірант/ докторант має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 днів до відїзду на навчання/ стажування.

Аспірант/ докторант відбуває на навчання за програмою академічної мобільності після виходу наказу про направлення на навчання/ стажування.

Документи для від’їзду на навчання/ стажування.

1.      ЗАЯВА.
2.      ЗАПРОШЕННЯ, його ПЕРЕКЛАД.
3.    ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності).

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/ погодження від закордонного університету, що приймає, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/ стажування такі документи:

  1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) аспіранта/ докторанта із  візами-погодженнями наукового керівника, завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Погодження (підпис) із відділом нарахування заробітної плати та стипендії (для аспірантів/ докторантів, що отримують стипендію, якщо поїздка відбувається без збереження стипендії у ВНЗ, що направляє).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

  1. Оригінал або завірену копію* запрошення  з вказаними фінансовими умовами перебування на навчання/ стажування до закордонного вищого навчального закладу або до відповідної наукової установи та його завірений переклад** українською мовою.
  2. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та аспірантом/ докторантом (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

  1. Для аспірантів за потреби – індивудіальний графік із вказаними орієнтовними датами складання сесії по поверненню та із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (відповідальна особа за академічну мобільність на факультеті/в інституті або завідувач кафедри або заступник декана).

** Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови кафедри іноземних мов, яка забезпечує викладання на факультеті чи в інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка або перекладач бюро перекладів.

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (Сертифікат, Диплом, Академічна довідка тощо)
3.      КОПІЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ.

Підготовка документів.

Після повернення із навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 10 днів аспірант/ докторант подає до деканату, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи:

  1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завірений у встановленому порядку у закордонному закладі, де проходило навчання/ стажування, завірений куратором програми академічної мобільності та печаткою закордонного закладу.

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності звіт перекладається на державну мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

  1. Копію документу, що засвідчує результати проходження навчання/ стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, витяг із навчальних досягнень (Transcript).
  2. Копію закордонного паспорту із ідентифікаційною сторінкою,  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.
  3. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin