Співробітники

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі від’їзду співробітника Університету за кордон в межах академічної мобільності (далі – АМ) він/вона подає документи до Відділу академічної мобільності (Червоний корпус, каб. 222) за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 робочих днів до від’їзду.

Документи для від’їзду за програмою АМ

1.      ЗАЯВА (написана власноруч)
2.      ЗАПРОШЕННЯ та його ПЕРЕКЛАД (завірений)
3.     ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (укладається між двома учасниками АМ –  КНУ імені Тараса Шевченка та Вами)
4.     Графік замін навчальних дисциплін.

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/підтвердження від закордонного закладу про готовність прийняти співробітника КНУ імені Тараса Шевченка за програмою АМ, необхідно подати до Відділу академічної мобільності (Червоний корпус, каб. 222)  не пізніше, ніж за 10 робочих днів до від’їзду документи:

 1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) співробітника із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту. (Форми академічної мобільності: участь у спільних проектах, викладання, наукове дослідження, наукове стажування або підвищення кваліфікації)

Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

 1.   Оригінал або завірену копію* запрошення  з вказаними фінансовими умовами перебування на навчання/ стажування до закордонного навчального закладу або до відповідної наукової установи та його завізований переклад** українською мовою.
 2. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та співробітником (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.
  Якщо співробітник університету/ викладач від’їжджає за кордон в рамках програми ERASMUS+, обов’язково необхідно надати заповнений та підписаний обома сторонами тристоронній договір (Learning Agreement). 
  Зразок Learning Agreement для викладання за програмою ERASMUS + за кордоном.
  Зразок Learning Agreement для підвищення кваліфікації  за програмою ERASMUS + за кордоном.

Період академічної мобільності, зазначений у заяві та договорі, має відповідати реальним датам перетину українського кордону (засвідченими штампом в закордонному паспорті або відповідно до квитків).

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

 1. Графік замін навчальних дисциплін, завірений завідувачем кафедри та деканом факультету/ директором інституту – графік замін.

Увага! Наукові співробітники замість Графіка замін навчальних дисциплін мають подати копію титульної сторінки Технічного завдання, а також копію додатку, в якому прописане відрядження.

Важливо! Заява чи подання наукового співробітника, який є учасником академічної мобільності, обов’язково має бути завізована Головним метрологом.

ОБОВ’ЯЗКОВО! Форма АМ повинна відповідати тексту ТЗ чи додатку до нього про закордонні поїздки (якщо співробітники теми їдуть на наукове стажування, а такого виду активності не прописано – є лише проведення досліджень та участь у конференціях, потрібно вносити зміни в ТЗ та додавати наукові стажування). В ТЗ повинно зазначатися, що результати закордонної поїздки будуть включені до проміжного чи заключного звіту по темі (Розпорядження проректора з наукової роботи № 122 від 02.10.2017 р.)

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (завідувач кафедри/ заступник декана).

** Переклад запрошення завіряє викладач іноземної мови кафедри іноземних мов, яка забезпечує викладання на факультеті чи в інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка або перекладач бюро перекладів.

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ЗАКОРДОННОГО ПАСПОРТУ
3.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (за наявності), ЩО ЗАСВІДЧУЄ РЕЗУЛЬТАТИ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ (сертифікат, академічна довідка, диплом)

 Підготовка документів.

Після повернення з-за кордону протягом 10 днів Ви подаєте до Відділу академічної мобільності наступні документи:

 1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період участі в програмі академічної мобільності (завізований координатором з АМ, заступником декана факультету/ директора інституту з навчально-методичної роботи чи завідувачем кафедри/лабораторії)

Копію звіту (для тих, хто їздив зі збереженням заробітної плати) обов’язково потрібно подати до Відділу нарахування заробітної плати (приміщення ректорату, каб. 38, каб. 21 – для наукових співробітників)

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти для Вас не актуальні – їх можна пропустити. Звіт пишеться державною мовою, підписується на факультеті відповідною особою.

 1. Копію документу (за наявністю), що засвідчує результати академічної мобільності (сертифікат, академічна довідка, диплом).
 2. Копію закордонного паспорту із ідентифікаційною сторінкою,  ОБОВ’ЯЗКОВО!!! сторінками з відмітками про перетин УКРАЇНСЬКОГО кордону (ставляться за вимогою учасника академічної мобільності) та сторінка з візою (за наявності). При подачі документів про повернення мати з собою оригінал закордонного паспорту.
 3. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, зазначеними в наказі про АМ), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin