Навчання / стажування

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі направлення на навчання/ стажування в межах України студент має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 днів до відїзду на навчання/ стажування.

Після виходу наказу про направлення на навчання/ стажування студент відбуває на навчання за програмою академічної мобільності.

Документи для від’їзду на навчання/ стажування.

1.      ЗАЯВА.
2.      ЗАПРОШЕННЯ.
3.      ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК.
4.     ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності).
5.     ТРИСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Learning Agreement on Academic Mobility Program).

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/ погодження від вітчизняного університету, що приймає, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду навчання/ стажування такі документи:

  1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) студента із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Погодження (підпис) із відділом нарахування заробітної плати та стипендії (для студентів, що отримують стипендію, якщо поїздка відбувається без збереження стипендії у ВНЗ, що направляє).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені у заяві, мають збігатися з реальними датами вказаними у квитках.

  1.   Оригінал або завірену копію* запрошення  з вказаними фінансовими умовами перебування на навчання/ стажування у закордонний вищий навчальний заклад або до відповідної наукової установи.
  2. Індивудіальний графік (форму індивідуального графіку можна завантажити на сайті із вказаними орієнтовними датами складання сесії по поверненню та із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.
  3. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та студентом (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

  1. Тристоронній Договір (LearningAgreement on AcademicMobility Program) оформлюється в тому разі, якщо Ви навчатиметеся/проходитимете стажування в університеті-партнері КНУТШ. (форму Договору можна завантажити на сайті).
    Якщо Ви їдете в рамках програми ERASMUS+ тристоронній договір Вам надсилає офіс, що координує цю програму в Україні (Learning Agreement).

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, які повинні відповідати відміткам у закордонному паспорті про перетин кордону.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

 * Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (завідувач кафедри/ заступник декана).

 ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (Сертифікат, Диплом, Академічна довідка тощо).
3.      КОПІЇ КВИТКІВ АБО ПОСАДКОВІ ТАЛОНИ

 Підготовка документів.

Після повернення із навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 10 днів студент подає в деканат, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи:

  1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завізований куратором програми академічної мобільності та печаткою вітчизняного закладу.

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності звіт перекладається на державну мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

  1. Копію документу, що засвідчує результати проходження навчання/ стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, виписку навчальних досягнень (Transcript).
  2. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin