Співробітники

ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВІД’ЇЗДУ

У разі направлення на навчання/ стажування в межах України співробітник має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, не пізніше, ніж за 10 днів до відїзду на навчання/ стажування.

Співробітник відбуває на навчання/ стажування за програмою академічної мобільності після виходу наказу про направлення на навчання/ стажування.

Документи для від’їзду на навчання/ стажування.

1. ЗАЯВА.
2. ЗАПРОШЕННЯ.
3. ДВОСТОРОННІЙ ДОГОВІР (Договір про участь за програмою академічної мобільності).
4. Графік замін навчальних дисциплін.

Підготовка документів.

При отриманні запрошення/ погодження від вітчизняного університету, що приймає, необхідно подати до відділу академічної мобільності не пізніше, ніж за 10 днів до від’їзду на навчання/ стажування такі документи:

  1. Заяву (форму заяви можна завантажити на сайті) співробітника із візами-погодженнями завідувача кафедри та декана факультету/ директора інституту.

Погодження (підпис) із відділу нарахування заробітної плати та стипендії (якщо поїздка відбувається без збереження заробітної плати у ВНЗ, що направляє).

Дати від’їзду та приїзду, зазначені в заяві, мають збігатися з реальними датами вказаними у квитках.

  1.   Оригінал або завірену копію* запрошення  з вказаними фінансовими умовами перебування на навчання/ стажування у закордонний/ вітчизняний вищий навчальний заклад або до відповідної наукової установи.
  2. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та співробітником (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами вказаними у квитках.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

  1. Графік замін навчальних дисциплін, завірений завідувачем кафедри та деканом факультету/ директором інституту – графік замін.

Увага! Наукові співробітники замість Графіка замін навчальних дисциплін мають подати копію титульної сторінки Технічного завдання, а також копію додатку, в якому прописане відрядження.

Важливо! Заява чи подання наукового співробітника, який є учасником академічної мобільності, обов’язково має бути завізована Головним метрологом.

Якщо Ви сумніваєтесь у правильності написання Вашої заяви, будь ласка, перед підписанням у завідувача кафедри та декана факультету/директора інституту, вишліть сканований варіант чи фото заяви на електронну пошту відділу академічної мобільності (mobility.knu@gmail.com), що полегшить і пришвидшить процес подачі Ваших документів.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (завідувач кафедри/ заступник декана).

ДОКУМЕНТИ ПО ПОВЕРНЕННЮ

1.      ЗВІТ.
2.      КОПІЯ ДОКУМЕНТУ (СЕРТИФІКАТ, ДИПЛОМ, АКАДЕМІЧНА ДОВІДКА).
3.      КОПІЇ КВИТКІВ АБО ПОСАДКОВІ ТАЛОНИ

 Підготовка документів.

Після повернення із навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка протягом 10 днів співробітник подає в деканат, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи:

  1. Звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування, завізований у встановленому порядку у вітчизняному закладі, де проходило навчання/ стажування.

Копію звіту обов’язково потрібно подати до Відділу нарахування заробітної плати та стипендії (ректорат, к. 38 / к. 21 (для наукових співробітників))

Звіт можна надавати в електронній формі, написаний довільно із дотриманням пунктів зразка. Якщо якісь пункти не актуальні, їх можна пропустити. Звіт пишеться мовою, на якій реалізується програма академічної мобільності , підписується і завіряється у закладі, де відбувається реалізація програми. По приїзду за необхідності звіт перекладається на державну мову , завіряється координатором факультету та подається у пакеті документів по поверненню.

  1. Копію документу, що засвідчує результати проходження навчання/ стажування (Сертифікат, Диплом, Академічну довідку, виписку навчальних досягнень (Transcript).
  2. Заяву про зміни до наказу (якщо дати відміток про перетин у закордонному паспорті не співпадають з датами, вказаними в заяві про від’їзд), (форму заяви можна завантажити на сайті).
Автор: admin