Аспіранти / Докторанти

У разі приїзду на навчання/ стажування із закордонного ВНЗ до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приймаючий факультет/ інститут має подати до Відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, протягом 10 днів після приїзду із-за кордону учасника академічної мобільності на навчання/ стажування.

  1. Подання (форму подання можна завантажити на сайті) із  візами-погодженнями координатора академічної мобільності та декана факультету/ директора інституту. Дати приїзду та від’їзду, зазначені в поданні, мають збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.
  2. Копію* запрошення на навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завірену координатором програми.
  3. Два примірники Learning Agreement on Academic Mobility Programme (форму можна завантажити на сайті), завірені відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні). Рядки в таблицях можна додавати.

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (відповідальна особа за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або завідувач кафедри, або заступник декана)

 По закінченню навчання/ стажування Учасник подає до деканату, на кафедру та до відділу академічної мобільності звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування із обов’язковим зазначенням назв дисциплін, загальної кількості годин, ЄКТС кредитів та оцінок, завірений підписами та печаткою на факультеті/ в інституті.

Автор: admin