Аспіранти / Докторанти

У разі приїзду на навчання/ стажування із вітчизняного ВНЗ до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приймаючий факультет/ інститут має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, протягом 10 днів після приїзду учасника академічної мобільності на навчання/ стажування.

  1. Подання (форму подання можна завантажити на сайті) із  візами-погодженнями декана факультету/ директора інституту. Дати приїзду та від’їзду, зазначені в поданні, мають збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.
  2. Копію* запрошення на навчання/ стажування до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, завірену координатором програми.
  3. Двосторонній Договір між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та учасником академічної мобільності (форму Договору можна завантажити на сайті), завірений відповідальною особою за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або директором інституту/ деканом факультету.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (відповідальна особа за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або завідувач кафедри, або заступник декана)

 По закінченню навчання/ стажування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка учасник академічної мобільності подає до деканату, на кафедру та до відділу академічної мобільності звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування, завірений куратором програми академічної мобільності та печаткою на факультеті/ в інституті.

Автор: admin