Співробітники

У разі приїзду на стажування/ підвищення кваліфікації із вітчизняного ВНЗ до Київського національного університету імені Тараса Шевченка, приймаючий факультет/ інститут має подати до відділу академічної мобільності документи за переліком, наведеним нижче, протягом 10 днів після приїзду учасника академічної мобільності на стажування/ підвищення кваліфікації.

Період навчання/ стажування, зазначений у договорі, має збігатися з реальними датами, вказаними у квитках.

Договір у роздрукованому варіанті має розміщуватись на одному аркуші А4 (лицевій і тильній стороні).

* Копії запрошення завіряє координатор відповідної програми академічної мобільності в рамках факультету/ інституту (відповідальна особа за академічну мобільність на факультеті/ в інституті або завідувач кафедри, або заступник декана)

 По закінченню навчання/ стажування у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка учасник академічної мобільності подає до деканату, на кафедру та до відділу академічної мобільності такі документи звіт (форму звіту можна завантажити на сайті) за весь період навчання/ стажування, завірений куратором програми академічної мобільності та печаткою на факультеті/ в інституті.

Автор: admin